Objavljen je skupni Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode

  • Zadetkov: 60

Vpisna mesta razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi ter 13 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo. Ti za prihodnje študijsko leto 2019/20 razpisujejo 18.632 vpisnih mest za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija, in sicer 16.412 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU) ter 2.220 mest za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva. V primerjavi z lanskoletnim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 102 vpisnih mest manj za redni študij, medtem ko se število mest za izredni študij povečuje za eno mesto. Povečujejo se vpisna mesta za vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU v primerjavi z lanskim letom.


Visokošolski zavodi bodo organizirali informativne dneve v petek 15. februarja (ob 10. in 15. uri) in v soboto 16. februarja 2018 (ob 10. uri), kjer se kandidati lahko podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Razpis lahko najdete tukaj: http://www.mizs.gov.si/

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center