Odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju

  • Zadetkov: 1207

V okviru delavnice (12. oktober od 9h do 10:30, ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana) bodo predstavljene odgovornosti in obveznosti delavcev v delovnem razmerju po določbah Zakona o delovnih razmerjih. Osredotočili se bomo na delavčeve obveznosti iz delovnega razmerja, ki so določene od 33. do 42. člena Zakona o delovnih razmerjih, te so obveznost opravljanja dela, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost varovanja poslovne skrivnosti, prepoved konkurence.

Več informacij in prijave: https://www.zds.si/si/izobrazevanje/241548/detail.html