Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor sektorja Menedžment človeških virov in organizacije, Poslovni sistem Mercator d.d.

Gregor RajšpDirektor sektorja Menedžment človeških virov in organizacije, Poslovni sistem Mercator d.d.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Strokovna sodelavka na projektih, Cosylab d.d.

Manca Müller Strokovna sodelavka na projektih, Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Kako je učitelj lahko sopotnik na poti iskanja prave kariere?

ko-bom-velik-galvaKarierni plac – karierni plac za mlade 21. avgusta učitelje in druge strokovne delavce osnovnih šol organizira izobraževanje »Ko bom velik, bom... Kako je učitelj lahko sopotnik na poti iskanja prave kariere?«
Izobraževanje bo potekalo na Ljudski univerzi Koper, potrebne pa so predhodne prijave: https://forms.gle/uExFbpiNtMBPgPwu9, ki jih sprejemajo do 15.7.


Karierni tabor za študente UL: Sprogramiraj svojo kariero v pravem jeziku (julij 2019)

Sprogramiraj svojo kariero v pravem jezikuNe spreglejte odlične priložnosti za pridobitev novih računalniških in jezikovnih znanj!

Karierni centri UL za študente in študentke Univerze v Ljubljani med 1. in 12. julijem 2019 organizirajo Karierni tabor. Poskrbeli so, da boste svoje kompetence nadgradili na verzijo 2.0 ter postali bolj konkurenčni na karierni poti.
Več informacij in prijave na: https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/karierni-tabor-sprogramiraj-svojo-kariero-v-pravem-jeziku-2.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter_385&utm_campaign=pred-vrati-je-karierni-tabor-sprogramiraj-svojo-kariero-v-pravem-jeziku


Objavljen razpis za krepitev kompetenc zaposlenih v višini 5,5 milijonov evrov

Dostojno delo po opredelitvi Mednarodne organizacije dela (2017) med vključuje priložnosti za boljše možnosti za osebni razvoj zaposlenih, zato ne spreglejte sveže objavljenega razpisa Sklada za krepitev kompetenc zaposlenih v višini 5,5 milijonov evrov.
Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT. Primarno bodo podprta usposabljanja, ki krepijo poklicno specifične kompetence, ki pomenijo primerjalno prednost za podjetje, gospodarstvo in širšo družbo.
Razpis je odprt do vključno 8. 7. 2019.
Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/za-krepitev-kompetenc-zaposlenih-na-voljo-55-milijonov-evrov/


Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2019/2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 10. 6. 2019 na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2019/2020 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2019/2020.

Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/objavljena-sta-javni-razpis-in-javni-poziv-za-zoisove-stipendije-za-leto-20192020/


Delodajalci za drugo polovico leta 2019 napovedujejo 2,6% rast števila zaposlenih

napovedniik-zaposlovanjaAnketirani delodajalci načrtujejo, da bodo v roku 6 mesecev potrebovali 31.100 delavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa tudi zaradi povečevanja števila zaposlenih zaradi večjega povpraševanja po izdelkih ali storitvah oz. širitve dejavnosti. V prihodnjega pol leta naj bi se tako odprlo približno 17.300 novih delovnih mest.
Najbolj spodbudne napovedi glede rasti zaposlovanja so bile v gradbeništvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, ki vključujejo tudi zaposlovalne dejavnosti.


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek