Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Gregor RajšpDirektor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Manca Müller Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Koronavirus - ključne informacije za delodajalce

Združenje delodajalcev Slovenije, ki je tudi koordinator projekta RCDDL, aktivno spremlja, poziva in sodeluje pri pripravi ukrepov za spopadanje z epidemijo koronavirusa. Tako so na enem mestu zbrali aktualne informacije in pojasnila za delodajalce, ki jih nenehoma dopolnjujejo. Na spletni strani najdete tudi vzorce obrazcev za čakanje na delo in delo na domu.
Več na: https://www.zds.si/sl/baza-znanja/koronavirus-kljucne-informacije-za-delodajalce/


Koronavirus - ključne informacije za zaposlene glede njihovih pravic ob spremenjenih pogojih dela

Mnoga podjetja so se čez noč soočila z zelo spremenjenimi pogoji dela, upadom obsega dela in prihodkov itd., zaradi česar ste »na udaru« tudi zaposleni.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je vzpostavila informacijsko točko s ključnimi informacijami ter odgovore na najbolj pogosta vprašanja v času izrednih razmer glede odpuščanja in prekinitev pogodbe o zaposlitvi, dopusta in bolniške odsotnosti, čakanja na delo in dela od doma, odklanjanja dela, nadomestil itd.

Več informacij najdete na njihovi spletni strani: www.zsss.si/korona-virus/pogosta-vprasanja-in-odgovori/


Podaljšan prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/21

Novi rok za e-prijave je 9. april 2020.
Prijave potekajo preko portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/
Prav tako je do 9. aprila 2020 podaljšan prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021.


Pričetek vseevropske kampanje »Prednosti prijavljenega dela«

S 1. marcem se v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričenja vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela''(Benefits of declared work).

Organizirana kampanja bo potekala do 31. maja 2020 v vseh članicah Evropske unije, z enotnim ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu.

Kampanjo bo v tednu od 16. do 20. marca 2020 med drugim zaznamoval tudi akcijski teden izvajanja skupnega nadzora Inšpektorata za delo RS in Finančne uprave RS.

Več na: gov.si/novice/2020-02-28-pricetek-vseevropske-kampanje-prednosti-prijavljenega-dela/


 

EDI - nacionalna evidenca študentskega dela

Izkušnje, ki jih dijaki in študenti pridobijo med šolanjem so pomembne in mladim še posebej prav pridejo takrat, ko začnejo iskati prvo zaposlitev.

Od leta 2005 so lahko mladi, ki so študentsko delo opravljali preko e-Študentskega Servisa, pridobljene delovne izkušnje in kompetence beležili z digitalnim portfoliom "Moje izkušnje", od 10. februarja 2020 dalje pa lahko vsi dijaki in študenti dostopajo do nacionalne evidence študentskega dela EDI.

Dostop je za dijake in študente možen z EMŠO in davčno številko na spletni strani https://e-di.si/.


Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan staršem pripada en dan izrednega dopusta

V Uradnem listu RS, št. 81/19, je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo. Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je potrebno izredni dopust izrabiti ob nastanku te okoliščine, ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan (ne prej in ne kasneje). Določba je veljavna od 11.1.2020 dalje.


Zanimivo branje – kolumna o izgorelosti in sodobnem pogledu na delo

Zasledili smo zanimivo kolumno Mihe Manzzinija o izgorelosti na delovnem mestu ali v kar v življenju na sploh, kjer avtor razmišlja o mentaliteti slovenskega naroda in vplivu le tega na odnos do dela in pojav izgorelosti.
Ne zmoremo več. Narod je izčrpan. Potrebujemo pomoč. Več na...


Zvišanje minimalne urne postavke za študentsko delo

V skladu s sprejeto novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je 1. januarja 2020 minimalna urna postavka za študentsko delo zvišala iz 4,89 € bruto (4,13 € neto) na 5,40 € bruto (4,56 € neto). Ure, ki jih boste opravili študenti in dijaki po 1. januarju 2020 vam mora delodajalec obračunati po najmanj 5,4 € bruto (4,56 € neto). 


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega predstavitvenega videa, kjer smo se posvetili različnim vidikom dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek