Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Delavnice, okrogle mize, konference in dogodki.

DOGODKI PROJEKTA RCDDL 2018:

V obdobju januar – november 2018 smo partnerji v projektu RCDDL izvedli 15 delavnic za različne ciljne skupine, ki se jih je skupno udeležilo 198 udeležencev. Poleg tega smo v jeseni organizirali 3 mreženjske dogodke z aktualnimi tematikami, ki se jih udeležilo 51 udeležencev. Trenutno pripravljamo plan izobraževanja za leto 2019, in ker si želimo čim bolj nasloviti potrebe ciljnih skupin projekta (delodajalcev, zaposlenih in brezposelnih, mladih – dijakov in študentov) bomo veseli tudi vaših predlogov.

Nekaj vtisov z zadnjega mreženjskega dogodka z naslovom »Kako Uber, Upwork in influencerji spreminjajo trg dela? Aktualni izzivi na trgu (dostojnega) dela« 

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor sektorja Menedžment človeških virov in organizacije, Poslovni sistem Mercator d.d.

Gregor RajšpDirektor sektorja Menedžment človeških virov in organizacije, Poslovni sistem Mercator d.d.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Strokovna sodelavka na projektih, Cosylab d.d.

Manca Müller Strokovna sodelavka na projektih, Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Vesna Miloševič Zupančič-ŠS

Projektna sodelavkaVesna Miloševič Zupančič-ŠS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Evropska raziskava o samozaposlenih za leto 2017

Eurostat je pripravil zanimivo raziskavo o samozaposlenih, kjer so zajeti tudi podatki za Slovenijo.

Več o raziskavi si lahko preberete tukaj


200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev

V Sloveniji se že nekaj časa soočamo s pomanjkanja nekaterih profilov delavcev (npr. bolničarji, socialni oskrbovalci, kuharski pomočniki). Z namenom vsaj delne rešitve navedenega problema, se je družba DEOS, kot prijavitelj, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna in CPU - Centrom za poslovno usposabljanje, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru projekta bodo tako v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje usposobili 200 brezposelnih mladih za zgoraj navedene deficitarne poklice in jim pomagali pri iskanju zaposlitve.


Zavod RS za zaposlovanje je objavil dve novi javni povabili, ki sta namenjeni praktičnemu usposabljanju brezposelnih oseb

Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2019 je namenjeno brezposelnim, ki so mlajši od 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

Program Usposabljanje na delovnem mestu 2019 je namenjen brezposelnim osebam:


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek