Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Združenje delodajalcev Slovenije v okviru projekta RCDDL organizira webinar:

"Kako se pogovoriti s sodelavci, ki jih moramo žal odpustiti?"

 • Združenje delodajalcev Slovenije v okviru projekta RCDDL jutri, 16.6.2020 med 10:00 in 11:00, organizira aktualno e-predavanje, kjer boste spoznali KAKO, KDO in KAJ...

Prijava  na webinar| Več o webinarju

SGS je v okviru projekta RCDDL izvedel delavnici:

"Delo na domu ter Digitalizacija delovnih mest in starejši zaposleni"

 • Svet gorenjskih sindikatov, je v okviru projekta RCDDL, za predsednike in člane izvršnih odborov podjetniških sindikatov 15.6.2020 izvedel dve aktualni delavnici. V sklopu prve je bilo govora o delu na domu, ki je med epidemijo postalo realnost mnogih zaposlenih, v sklopu druge delavnice pa je beseda tekla o izzivih digitalizacije delovnih mest in starejših zaposlenih.

  V jeseni Svet gorenjskih sindikatov načrtuje še dva izobraževalna dogodka, in sicer:
  - 24.9. delavnica »5G v delovnem okolju« in
  - 8.10. mreženjski dogodek »Pogodba o zaposlitvi – poslovna skrivnost ali ne?«

Prijava na delavnico| Preberite več


ZDS je okviru projekta RCDDL izvedel:

"webinar o samopodobi"

 • Združenje delodajalcev Slovenije je 5. junija v okviru projekta RCDDL izvedel webinar z naslovom »Samopodoba – Zakaj je pomembna?«, kjer sta predavateljici pojasnili izvor in nastanek samopodobe ter načine, kako se oblikuje in kaj lahko sami naredimo za izboljšanje.

Preberite več

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Gregor RajšpDirektor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Manca Müller Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Zakaj perfekcionizem ni več zaželen?

Si postavljate previsoka merila ali se prepoznate v naslednjem: čezmerno upoštevanje pravil, pretirana točnost, varčnost, pedantnost, nenehna zaposlenost z delom, nezmožnost sprostitve, neproduktivnost?

Potem bo delavnica z naslovom Zakaj perfekcionizem ni več zaželen? prav za vas. Prijave potekajo na Kompetentni Sloveniji:
https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodek/28-9-2020-zakaj-perfekcionizem-ni-vec-zazelen


Podaljšano javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih

Delodajalci lahko še do 15. novembra oddajo ponudbo na javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev mladih brezposelnih pred dopolnjenim 30. letom starosti. Subvencija znaša 208 EUR na mesec, z možnostjo izplačevanja največ 24 mesecev. Več na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsano-javno-povabilo-za-trajno-zaposlovanje-mladih 


Kaj je dobro...

Poletje je čas počitka, poletnih užitkov in počitniškega dela. Kaj je dobro, da veš pred izbiro počitniškega dela si preberi na https://www.studentski-servis.com/novice/2020-05-25-Kaj-je-dobro-da-ves-pred-izbiro-pocitniskega-dela

1. Kakšna je minimalna urna postavka?
2. Kje najdem delo?
3. Kdaj in kje dvignem napotnico?
4. Kaj je e-poslovalnica in kaj tam lahko uredim?
5. Koliko lahko zaslužim?
6. Na kaj moram biti pozoren pred začetkom počitniškega dela?


Pregled najpogostejših vprašanj

Svet gorenjskih sindikatov je pripravil izčrpen pregled najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki jim imajo delavci glede plač, sklenitve in prekinitve delovnega razmerja, dopusta, regresa, itd.

Več na: http://www.gorenjski-sindikati.si/vprasanja-odgovori/pogosta-vprasanja/


Napovedi delodajalcev za drugo polovico leta 2020

Trg dela se v zadnjih mesecih intenzivno spreminja. Glede na aktualne razmere delodajalci napovedujejo 0,2-odstotni upad zaposlenosti do konca leta. Največ jih ocenjuje, da bi se v primeru ponovne epidemije in podobnih ukrepov kot spomladi njihovo poslovanje skrčilo v manjšem obsegu, zaposlenost pa ostala nespremenjena. Več na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaksne-so-napovedi-delodajalcev-za-drugo-polovico-leta-2020 


Službi naproti

Pridruži se ZavoduYpislon na interaktivnih spletnih delavnicah. Prav vsaka vsebuje vsebine, ki zagotavljajo, da svojo profesionalno prihodnost vzameš v lastne roke in storiš vse v svoji moči, da si zagotoviš uspeh na trgu dela. Vse s podporo mlade ekipe Zavoda Ypsilon, katerih poslanstvo je olajšati tvoj prehod iz izobraževanja na trg dela. Delavnice potekajo preko ZOOMa, zato se jih lahko udeležiš kjerkoli si med poletjem. Prijave in informacije na http://ypsilon.si/y-business-sluzbi-naproti/  


Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19

V veljavo je stopil Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) objavljen v Uradnem listu RS (PKP4). Zakon podaljšuje ukrep delnega nadomestila plač za mesec julij z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Delodajalci že lahko oddajo ustrezno vlogo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (portal za delodajalce). Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv 


Dodatni odgovori na Vprašanja glede 20.a. člena in Uredbe

Združenje delodajalcev Slovenije je objavilo pojasnila Ministrstva za finance v zvezi s tolmačenjem 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Tolmačenje rešuje dileme, ki so v praksi nastale pri izvajanju zakona.

Več na povezavi: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/dodatni-odgovori-na-vprasanja-glede-20-a-clena-in-uredbe/


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega drugega videa z vsebino dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

 1. plača,
 2. nadomestilo plače,
 3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
 4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek