Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

"Kaj moram vedeti o dohodnini?"

  • E-Študentski Servis je v okviru Regijskega centra za dostojno delo Ljubljana v mesecu januarju  izvedel e-delavnico na temo: "Kaj moram vedeti o dohodnini?" na kateri je predavala ga. Carmen Zajc, Vodja posredovanja del na e-Študentskem Servisu.

  • Delavnica je bila namenjena vsem dijakom in študentom, ki delo opravljajo prek študentske napotnice.

Preberite več

dostojno delo www

 

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Gregor RajšpDirektor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Manca Müller Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Analiza vzrokov pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi v Republiki Sloveniji

Inštitut za ekonomska raziskovanja je v okviru projekta Moje delo.Moja pokojnina izvedel analizo o vzrokih in ključnih dejavnikih, ki prispevajo k pokojninski vrzeli med ženskami in moškimi. Projekt sta izvajala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Podatki analize nakazujejo, da bi lahko ob upokojevanju ženske bile v bolj neenakem položaju glede na enako stare moške predvsem današnje mlajše generacije žensk. Ključni dejavnik je nižja pokojninska osnova, kar je posledica nižje bruto plače, pogostejših prekinitev zavarovanj, obdobij brezposelnosti ter dela s krajšim delovnim časom.

Več o raziskavi si preberite tukaj https://pokojnina.enakostspolov.si/analiza-vzrokov-pokojninske-vrzeli-med-zenskami-in-moskimi-v-republiki-sloveniji/

Povezava do publikacije https://pokojnina.enakostspolov.si/slo/wp-content/uploads/2020/12/MDMP-Analiza-vzrokov-pokojninske-vrzeli-med-zenskami-in-moskimi_v-RS.pdf

Več o projektu si preberite tukaj https://pokojnina.enakostspolov.si/o-projektu/


Višja minimalna urna postavka za dijake in študente

V Uradnem listu je bila 18. februarja 2021 objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki z 19. februarjem 2021 določa zvišanje minimalne urne postavke za dijaško/študentsko delo iz 5,40 € bruto (4,56 € neto) na 5,89 € bruto (4,98 € neto).

Več na https://www.studentski-servis.com/studenti/novice/zvisanje-minimalne-urne-postavke-za-studentsko-delo/


Moje delo.Moja pokojnina

Poznate svoje pokojninske pravice? Se zavedate problema pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi? Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v letu 2019 in 2020 izvedel projekt Moje delo.Moja pokojnina.
Cilj projekta je bilo ozaveščanje širše javnosti o posledicah odločitev in možnostih v poklicnem in zasebnem življenju na pokojnine.

Poglejte si kako vplivajo različne odločitve in različne možnosti na pokojnino.

Več o projektu na https://mojedelo-mojapokojnina.si/


Minimalna plača

V Uradnem listu RS št. 12/2021 z dne 28.1.2021 je bil objavljen znesek minimalne plače.

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, znaša 1.024,24 eura.


Priložnosti in pasti novih oblik dela

Izvajate delo od doma, delo na daljavo ali druge netradicionalne oblike dela? Zaposlujete delavce iz EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice? EURES Slovenija pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, organizira spletni posvet o priložnostih in pasteh novih oblik dela na katerem bodo predstavili koristi in posledice novih načinov dela. Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno.

Več o prijavi na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spletni-posvet-za-delodajalce-priloznosti-in-pasti-novih-obl


30% dodatka za študente

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v 88. členu določa, da mora delodajalec dijakom in študentom, ki delajo s COVID-19 bolniki, izplačati 30 % dodatek k urni postavki njihovega osnovnega plačila.

Dodatek pripada dijakom in študentom od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije.

Sredstva za financiranje dodatka dobite delodajalci po zakonu povrnjena iz proračuna RS. Več informacij o povračilu sredstev je na voljo TUKAJ.


Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2021

V letu 2021 je ponovno mogoče pridobiti sredstva Evropskega socialnega sklada, ki v celoti krijejo pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec za 100 podjetij in organizacij.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec predstavlja strateško orodje in s tem priložnost za podjetja in organizacije, ki so že pripravljene naslavljati kompleksne izzive današnjega časa, stremijo k bolj vzdržnemu poslovanju in želijo na področju družbene odgovornosti s sistematičnim pristopom preseči zgolj všečne PR projekte/sporočila, ter z doslednim vključevanjem vseh deležnikov te vsebine smiselno integrirati v svoj DNK.

Več o postopku pridobitve certifikata si preberite tukaj: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/javni-poziv-za-sofinanciranje-pridobitve-certifikata-druzbeno-odgovoren-delodajalec-za-leto-2021/


Družbeno odgovorni delodajalci

Znani prvi prejemniki pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.
Več o tem si preberite tukaj: https://www.zds.si/.../znani-prvi-prejemniki-pristopnega...


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega drugega videa z vsebino dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek