Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega predstavitvenega videa, kjer smo se posvetili različnim vidikom dostojnega dela:

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Gregor RajšpDirektor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Strokovna sodelavka na projektih, Cosylab d.d.

Manca Müller Strokovna sodelavka na projektih, Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Kakšne so napovedi na trgu dela za leto 2020?

Zavod RS za zaposlovanje je pripravil raziskavo, kjer za 177 poklicev preverjajo razmerje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela. Rezultati kažejo, da bodo v letu 2020 pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela, to pomeni, da bo kadra primanjkovalo.
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-KYNDiiE_2fYfewNdNT-R08...


Na kratko o kompetencah - prispevek na RTV

Danes veliko govorimo o kompetencah. V izobraževalnih programih so navedene kompetence, ki jih bodo dijaki in študentje pridobili, delodajalce pogosto bolj kot pridobljena izobrazba zanima ali imajo kandidati za delo in zaposleni razvite določene prenosljive in poklicno-specifične kompetence. Pa vemo, kaj kompetence res so? Vabimo k ogledu zanimivega prispevka RTV Slovenija o kompetencah: https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174650780


Decembrske delavnice osebnostne rasti Kompetentne Slovenije

kompetentna slovenijaV mesecu decembru bodo v sklopu Kompetentne Slovenije organizirane delavnice na temo skrbi za lastno zdravje in delu na sebi.

Kot del programa »Kompetenčnih centri za razvoj kadrov 3.0« je cilj Kompetentne Slovenije brezplačno omogočiti dostop do novodobnih poslovnih znanj in veščin vsem, ki si to želijo...

Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2022/


Dnevi družbene odgovornosti 2019

Dnevi družbene odgovornosti bodo potekali 9., 10. in 11. decembra 2019. Vsak dan bo organiziran dogodek, ki bo namenjen specifični tematiki s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
Več informacij na: http://www.ekvilib.org/sl/dnevi-druzbene-odgovornosti-2019


Zaposlovanje delavcev iz Srbije

Prvega septembra 2019 se je pričel izvajati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD). Delodajalec v postopku zaposlitve delavca iz Republike Srbije je skladno s 5. členom protokola dolžan pristojnemu nosilcu države izvora, to je Nacionalni službi za zapošljavanje, posredovati enostransko podpisano pogodbo o zaposlitvi (v obeh jezikih). Tako je Zavod RS za zaposlovanje je objavil dvojezični vzorec pogodbe o zaposlitvi delavca iz Republike Srbije, ki jo najdete na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/pojasnilo-k-postopku-posredovanja-delavcev-iz-srbije

Več informacij o zaposlovanju delavcev migrantov iz Srbije pa lahko najdete na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zaposlovanje-delavcev-iz-srbije


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega predstavitvenega videa, kjer smo se posvetili različnim vidikom dostojnega dela:

Sprejmi izziv in se prijavi v program BusinessClass

V programu BusinessClass iščejo ambiciozne mlade, ki znajo razmišljati s svojo glavo in se ne bojijo izzivov.

In kaj lahko pridobiš ti?

• intenzivna izobraževanja s TOP strokovnjaki iz prakse,
• najmanj 6 mesecev plačane redne zaposlitve kot ključni kader v uspešnih podjetjih,
• mentorstvo, individualni coaching,
• intenzivni veščinski treningi,
• dostop do kvalitetnih poslovnih kontaktov.

Sprejmi izziv in se prijavi v program in odpri okno v svet izjemnih kariernih priložnosti. Več na: https://www.business-class.si/ 


Vabilo na tradicionalni dogodek Prvi VTIS - iz Slovenije v svet

Društvo V tujini izobraženih študentov VTIS v avgustu tradicionalno organizira dogodek za vse dijake in študente, ki se letos prvič odpravljajo v tujino ali pa o tem še razmišljajo.

Na dogodku bodo imeli udeleženci priložnost za medsebojno spoznavanje in mreženje, ter pridobivanje informacij o študiju, delu in življenju v tujini s strani članov društva, ki študirajo ali delajo v tujini. Dogodek bo potekal v sredo, 28. avgusta 2019, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani (soba Klub PF, naslov: Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana).

Več in formacij o dogodku najdete na FB strani dogodka: https://www.facebook.com/events/2653894581296706/


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek