Višji zneski neobdavčene višine povračila stroškov za prehrano med delom

  • Zadetkov: 1827

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se višina, do katere se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo, zvišuje z 6,12 EUR na 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več. Prav tako se zvišuje višina povračila stroškov za prehrano med delom, ki se ne všteva v davčno osnovo, za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu, in sicer iz 0,76 EUR na 0,99 EUR.
Spremembi se začneta uporabljati za povračila stroškov za prehrano med delom za september 2022.

Več na: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/v-septembru-visji-zneski-neobdavcene-visine-povracila-stroskov-za-prehrano-med-delom/ 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center