O dostojnem delu

  • Zadetkov: 3138

Ob zaključku projekta so bila pripravljena tudi priporočila oblikovalcem politik, kjer so opredeljeni izzivi, ki bi jih bilo potrebno na ravni Slovenije preučiti ter čim prej pristopiti k dejanskemu uresničevanju zastavljenih ciljev v okviru koncepta dostojnega dela.

Dostojno delo je pojem,

ki ga v praksi pogosto interpretiramo na različne načine, odvisno od tega, ali zastopamo delavsko ali delodajalsko stran. Ne glede na to, katero stran zastopamo pa je treba poudariti, da je vprašanje, kako ustvariti pogoje za dostojno delo, temeljno vprašanje moderne družbe, kar pa je dandanašnji paradoks.
Morda bi si mislili, da je vprašanje dostojnega dela vprašanje, ki ga je bilo treba rešiti v preteklosti, ne v sedanjosti. Za sodobno, moderno družbo se pričakujejo urejeni pogoji dela, nedvoumna zakonska pravila in primerno plačilo za opravljeno delo. Zaradi nerazumevanja stališč in gledišč o življenju, trgu dela ter dostojnem življenju prihaja do generacijskih trenj, stereotipiziranja in vrzeli na trgu dela s strani različnih generacij.

Dostojno delo bi moralo biti takšno delo, da bi zadovoljilo pričakovanja posameznika moderne družbe, delo kjer se posameznik ne bi počutil izkoriščanega in izigranega, delo s katerim bi posameznik prejel vsaj takšno plačilo, ki bi mu omogočilo zadovoljevati osnovne življenjske potrebe. Za doseganje tega ni potrebno veliko. Treba je dosledno spoštovati obstoječo zakonodajo.

V duhu tega bomo v okviru projekta RCDDL ozaveščali in poučili čim širšo javnost o pravilnem razumevanju zakonodaje, ki ureja delovna razmerja. Na ta način bomo dosegli zmanjšanje deleža kršitev delovne zakonodaje in zvišanje stopnje informiranosti ciljnih skupin o možnih oblikah dela na našem trgu dela. Dostojno delo mora postati temelj naše družbe!

Analiza stanja, institucionalnega okvirja ter pregled dobrih praks (PDF)

Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega predstavitvenega videa, kjer smo se posvetili različnim vidikom dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center