Partnerji

  • Zadetkov: 3018

1-ZDS-Logotip

Združenje delodajalcev Slovenije, g.i.z.

Združenje delodajalcev Slovenije je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, v katerem se že od leta 1994 povezuje več kot 1400 podjetij. Kot spoštovan socialni partner strokovno, argumentirano in transparentno zastopa ter ščiti interese svojih članov. Številnim delodajalcem omogoča organizirano in bolj učinkovito zastopanje njihovih interesov v dialogu z vlado in sindikati.
Aktivno sodeluje pri soodločanju in oblikovanju stališč v Ekonomsko socialnem svetu, Državnem svetu ter v različnih komisijah in odborih Državnega zbora RS. Poleg tega je edini slovenski predstavnik delodajalcev, ki je član BUSINESSEUROPE – socialnega partnerja na evropski ravni. ZDS v okviru svojega dela spodbuja družbeno odgovornost podjetij in sodeluje v več različnih mednarodnih in slovenskih projektih kot vodja projektov in tudi kot partner.

svet gorenjskih

Svet gorenjskih sindikatov

SGS je neodvisna regijska sindikalna organizacija, ki nadaljuje poslanstvo nekdanje območne organizacije Sveta kranjskih sindikatov – torej, soustvarjanje pogojev za izboljševanje delovnih in življenjskih razmer zaposlenih ter njihovih družin.
Članstvo v SGS je povsem prostovoljno. Vanj so povezani oziroma se lahko povežejo sindikati podjetij in ustanov iz Gorenjske ter drugih krajev Slovenije. Člani SGS so lahko tudi društva upokojencev in individualni člani.
Cilje dosegajo s spodbujanjem sporazumevanja in dogovarjanja – socialnega partnerstva, tako v odnosu do državnih organov in institucij kot do posameznih delodajalcev ali njihovih združenj - ter z izvajanjem različnih vrst pritiskov. Svojim članom zagotavljajo tudi vso potrebno pravno in drugo strokovno pomoč.

ess

ŠS storitveno podjetje d.o.o.

ŠS storitveno podjetje d.o.o. deluje pod blagovno znamko e-Študentski Servis. So največja agencija za posredovanje del dijakom in študentom v Sloveniji. Njihovo delo temelji na sodobnih tržnih načelih in strokovnosti. So prilagodljiv kolektiv, ki že več kot 20 let nudi hitre in prijazne rešitve ter uspešno svetuje o dijaškem in študentskem delu. Poznani so predvsem po prijaznosti, energičnosti in strokovnosti, podjetja z njihovo pomočjo hitreje pridejo do ustreznih kandidatov za pomoč pri njihovem delu, študenti in dijaki pa na ta način dobijo dragocene izkušnje, ki so temelj za enostavnejše iskanje zaposlitve oziroma prehod na trg dela.
e-Študentski Servis je s strani ILO (The international labour organization, Mednarodna organizacija dela) prejel nagrado najvišje inštitucije s področja zaposlovanja na svetu. ILO je njihov projekt »Moje izkušnje« nagradil z naslovom druge najboljše prakse na področju zaposlovanja mladih in dostojnega dela na področju Evrope in centralne Azije.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center