Opis projekta

  • Zadetkov: 8069

Slovenska družbena in gospodarska realnost je neposredno povezana s temeljnimi globalnimi trendi, ki so posledica ekonomskih in družbenih sprememb postmodernega časa. Novi izzivi na trgu dela prinašajo destandardizacijo načinov zaposlovanja in organizacije dela, s tem pa tudi nezakonito uporabo atipičnih oblik dela. Ob tem je izrednega pomena identifikacija in ozaveščanje o nepravilnostih takšnega ravnanja delodajalcev, delavcev ter širše javnosti, kar bo osrednji namen projekta Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL). Projekt bomo na Združenju delodajalcev Slovenije izvajali na območju zahodne kohezijske regije v sodelovanju s Svetom gorenjskih sindikatov in ŠS storitvenim podjetjem d.o.o.

V Ljubljani bomo predstavili osrednji prostor, ki bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.

Znotraj stičišča RCDDL bodo potekale dejavnosti, ki bodo v prvi vrsti namenjene informiranju in svetovanju posameznikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter ozaveščanju vseh deležnikov na trgu dela o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe atipičnih oblik dela. Udeležba na delavnicah, predavanjih, izobraževanjih in srečanjih bo vsem uporabnikom na voljo brezplačno. Skladno s tem želimo prenesti, uveljaviti in nadgraditi dobre prakse koncepta dostojnega dela za vse državljane in jih sočasno povezovati v medsebojno sodelovanje preko različnih aktivnosti in dogodkov. Tako bomo prispevali k doseganju ustreznega ravnovesja in spoštovanja pravnih, ekonomskih in socialnih standardov na vseh ravneh. S celostnim pristopom bomo v RCDDL vplivali na povečanje števila oseb na trgu dela, tako aktivnih posameznikov kot iskalcev zaposlitev, ki bodo seznanjene s pravicami na področju dela in delovnih razmerij. Hkrati bomo s tem prispevali k zmanjšanju deleža nezakonite rabe atipičnih oblik dela in kršitev na delovnopravnem področju v povezavi s pogodbo o zaposlitvi. Za diseminacijo koncepta dostojnega dela bomo razvili in uporabili inovativne storitve virtualnega svetovalca in osebnega svetovanja s pomočjo anonimiziranega spletnega klepeta ter informiranja ter svetovanja preko družbenih omrežij, s čimer bomo dosegli vse ciljne skupine. Z razvojem modela promotorjev dostojnega dela bomo ključnim deležnikom na trgu dela približali koncept dostojnega dela ter s tem dvignili organizacijsko kulturo v RS na tem področju.

Projekt traja od 21. 8. 2017 do. 30.9.2022.