Novice

Aktualno

Koronavirus - ključne informacije za delodajalce

Združenje delodajalcev Slovenije, ki je tudi koordinator projekta RCDDL, aktivno spremlja, poziva in sodeluje pri pripravi ukrepov za spopadanje z epidemijo koronavirusa. Tako so na enem mestu zbrali aktualne informacije in pojasnila za delodajalce, ki jih nenehoma dopolnjujejo. Na spletni strani najdete tudi vzorce obrazcev za čakanje na delo in delo na domu.
Več na: https://www.zds.si/sl/baza-znanja/koronavirus-kljucne-informacije-za-delodajalce/


Koronavirus - ključne informacije za zaposlene glede njihovih pravic ob spremenjenih pogojih dela

Mnoga podjetja so se čez noč soočila z zelo spremenjenimi pogoji dela, upadom obsega dela in prihodkov itd., zaradi česar ste »na udaru« tudi zaposleni.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je vzpostavila informacijsko točko s ključnimi informacijami ter odgovore na najbolj pogosta vprašanja v času izrednih razmer glede odpuščanja in prekinitev pogodbe o zaposlitvi, dopusta in bolniške odsotnosti, čakanja na delo in dela od doma, odklanjanja dela, nadomestil itd.

Več informacij najdete na njihovi spletni strani: www.zsss.si/korona-virus/pogosta-vprasanja-in-odgovori/


Pričetek vseevropske kampanje »Prednosti prijavljenega dela«

S 1. marcem se v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričenja vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela''(Benefits of declared work).

Organizirana kampanja bo potekala do 31. maja 2020 v vseh članicah Evropske unije, z enotnim ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu.

Kampanjo bo v tednu od 16. do 20. marca 2020 med drugim zaznamoval tudi akcijski teden izvajanja skupnega nadzora Inšpektorata za delo RS in Finančne uprave RS.

Več na: gov.si/novice/2020-02-28-pricetek-vseevropske-kampanje-prednosti-prijavljenega-dela/


 

EDI - nacionalna evidenca študentskega dela

Izkušnje, ki jih dijaki in študenti pridobijo med šolanjem so pomembne in mladim še posebej prav pridejo takrat, ko začnejo iskati prvo zaposlitev.

Od leta 2005 so lahko mladi, ki so študentsko delo opravljali preko e-Študentskega Servisa, pridobljene delovne izkušnje in kompetence beležili z digitalnim portfoliom "Moje izkušnje", od 10. februarja 2020 dalje pa lahko vsi dijaki in študenti dostopajo do nacionalne evidence študentskega dela EDI.

Dostop je za dijake in študente možen z EMŠO in davčno številko na spletni strani https://e-di.si/.


Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan staršem pripada en dan izrednega dopusta

V Uradnem listu RS, št. 81/19, je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo. Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je potrebno izredni dopust izrabiti ob nastanku te okoliščine, ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan (ne prej in ne kasneje). Določba je veljavna od 11.1.2020 dalje.


Zvišanje minimalne urne postavke za študentsko delo

V skladu s sprejeto novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je 1. januarja 2020 minimalna urna postavka za študentsko delo zvišala iz 4,89 € bruto (4,13 € neto) na 5,40 € bruto (4,56 € neto). Ure, ki jih boste opravili študenti in dijaki po 1. januarju 2020 vam mora delodajalec obračunati po najmanj 5,4 € bruto (4,56 € neto). 


Dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Namen razpisa je reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov. Ugodena denarna pomoč v enkratnem znesku znaša od 400 do 600 €. Več na: https://www.studentski-tolar.si/izredna-pomoc-2 


Spremembe Novele Zakona o urejanju trga dela

V petek, 27.12.2019 je začela veljati Novela Zakona o urejanju trga dela, ki prinaša kar nekaj sprememb. Med ključnimi je zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila, ki bo po novem znašal 530 evrov bruto. Po novem boste upravičeni do denarnega nadomestila, če boste v zadnjih 24 mesecih pridobili 10 mesecev zavarovalne dobe. Spreminjata se tudi potrebna starost in zavarovalna doba pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe. Spreminjata se tudi potrebna starost in zavarovalna doba pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe.

Več o vseh spremembah si lahko preberete na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novela-zakona-o-urejanju-trga-dela-prinasa-kar-nekaj-novosti 


Podkategorije

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center