Novice

Aktualno

Virtualni mreženjski dogodek

e-študentski Servis je v sklopu Regijskega centra za dostojno delo Ljubljana v mesecu oktobru izvedel virtualni mreženjski dogodek na temo zaposlovanja tujcev in tujih študentov v Sloveniji ter e-delavnico s hitrimi razgovori za študente iz elektro industrije, tehničnih smeri in IT tehnologije.


 

Preberi več

Kako se zaščiti pred novim koronavirusom?

Delovno okolje predstavlja večje tveganje za okužbo saj se tam srečuje večje število ljudi. Preventivne ukrepe je zato tudi teže vzdrževati.

Znane slovenske organizacije so v okviru Gospodarske zbornice Slovenije posnele preventivne ukrepe na delovnem mestu.

Več na povezavi -->GZS klik<--


Mreženjski dogodek: "Zaposlovanje tujcev in delo tujih študentov v Sloveniji. Predstavitev izkušenj, dobrih praks in aktualnih izzivov".

E-Študentski Servis skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Svetom gorenjskih sindikatov (SGS) organizira virtualni mreženjski dogodek v okviru projekta Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL).

Predstavili in izmenjali bomo mnenja o zaposlovanju tujcev in delu tujih študentov v Sloveniji, predstavili izkušnje, dobre prakse in aktualne izzive.

Termin: sreda, 21. 10. 2020, od 9:00 do 11:00 na platformi Zoom. 


Preberi več

Napovedi delodajalcev za drugo polovico leta 2020

Trg dela se v zadnjih mesecih intenzivno spreminja. Glede na aktualne razmere delodajalci napovedujejo 0,2-odstotni upad zaposlenosti do konca leta. Največ jih ocenjuje, da bi se v primeru ponovne epidemije in podobnih ukrepov kot spomladi njihovo poslovanje skrčilo v manjšem obsegu, zaposlenost pa ostala nespremenjena. Več na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaksne-so-napovedi-delodajalcev-za-drugo-polovico-leta-2020 


Službi naproti

Pridruži se ZavoduYpislon na interaktivnih spletnih delavnicah. Prav vsaka vsebuje vsebine, ki zagotavljajo, da svojo profesionalno prihodnost vzameš v lastne roke in storiš vse v svoji moči, da si zagotoviš uspeh na trgu dela. Vse s podporo mlade ekipe Zavoda Ypsilon, katerih poslanstvo je olajšati tvoj prehod iz izobraževanja na trg dela. Delavnice potekajo preko ZOOMa, zato se jih lahko udeležiš kjerkoli si med poletjem. Prijave in informacije na http://ypsilon.si/y-business-sluzbi-naproti/  


Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19

V veljavo je stopil Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) objavljen v Uradnem listu RS (PKP4). Zakon podaljšuje ukrep delnega nadomestila plač za mesec julij z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Delodajalci že lahko oddajo ustrezno vlogo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (portal za delodajalce). Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv 


Dodatni odgovori na Vprašanja glede 20.a. člena in Uredbe

Združenje delodajalcev Slovenije je objavilo pojasnila Ministrstva za finance v zvezi s tolmačenjem 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Tolmačenje rešuje dileme, ki so v praksi nastale pri izvajanju zakona.

Več na povezavi: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/dodatni-odgovori-na-vprasanja-glede-20-a-clena-in-uredbe/


Podkategorije

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center