MITI in RESNICE o študentskem delu

  • Zadetkov: 229

Zadnji informativno promocijski material, ki smo ga oblikovali v sklopu projekta Regijski center za dostojno delo, smo namenili ozaveščanju javnosti o pomembnih spremembah na področju študentskega dela. Pogosto namreč slišimo mnenja, ki se začnejo z »Ko sem bil jaz študent …«. A dejstvo je, da se je študentsko delo v zadnjih letih zakonsko zelo uredilo.

Mladim, ki delajo preko študentskega servisa, teče pokojninska doba, nabirajo si pomembne izkušnje, ki pogosto vodijo do redne zaposlitve, storitev pa je za njih popolnoma brezplačna. Na drugi strani študentski servisi za mlade, delodajalce in državo opravijo kar 20,5 milijonov mikroopravil letno. Študentsko delo tako NI prekarno delo, temveč gre za najbolj prilagodljivo občasno in začasno obliko dela, vezano na obdobje šolanja, kjer so plačani vsi prispevki, dijaki in študentje pa imajo zagotovljene socialne in zdravstvene pravice.

Mi smo nad končnimi izdelki navdušeni (spodaj si lahko ogledate nekaj končnih izdelkov), zato se najlepše zahvaljujemo vsem sodelujočim. 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center