Splošno o študentskem delu

 • Zadetkov: 1245

1. Splošno o študentskem delu

Študentsko delo je, ob dodatnem zaslužku, odlična priložnost, da dijak ali študent spozna, kako deluje trg dela, se nauči, kako si delo poiskati in razvije lastne potenciale. Predvsem pa je študentsko delo priložnost, da teoretično znanje nadgradi s prakso, ki je pri iskanju zaposlitve velika prednost. Tudi delodajalci se strinjajo, da je delo med študijem dragocena izkušnja za prvo zaposlitev. Na ta način si lahko študenti po študiju zagotovijo možnost izbire med privlačnejšimi, raznolikimi, inovativnimi in tudi bolje plačanimi delovnimi mesti.

2. Pravice in prednosti za dijaka ali študenta

 • Priznavanje pokojninske dobe
  Vsa nakazila od 1. februarja 2015 naprej so osnova za priznavanje pokojninske dobe, ki se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici. V enem letu se študentu lahko prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.
 • Minimalna urna postavka
  V skladu s sprejeto novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je 1. januarja 2020 minimalna urna postavka za študentsko delo zvišala iz 4,89 € bruto (4,13 € neto) na 5,40 € bruto (4,56 € neto).
 • Prostor za preizkus različnih del
  Malo je ljudi, ki si želijo opravljati nek poklic že od malega. Študentsko delo nudi mladim idealni poligon za spoznavanje različnih del in s tem oblikovanje mladega človeka za poklic, ki ga bo opravljal z veseljem in strastjo.
 • Beleženje vseh izkušenj
  Izkušnje, ki jih dijaki in študenti pridobijo med šolanjem so zabeležene in prav pridejo takrat, ko študent išče zaposlitev, saj si lahko dokument natisne ali shrani ter priloži k svojemu življenjepisu. Od 10. februarja 2020 dalje lahko dijaki in študenti dostopajo do evidence študentskega dela EDI. Dostop je za dijake in študente možen z EMŠO in davčno številko na spletni strani https://e-di.si/
 • Večja samostojnost
  Pri delu se mladi srečajo s situacijami, ki jim niso poznane in se veliko naučijo o delovnem procesu, delovnih nalogah, komuniciranju, odnosih... Hkrati postanejo tudi finančno samostojnejši in se učijo ravnanja z denarjem.

3. Urne postavke

V letu 2018 je bila povprečna urna postavka  na ravni celotne dejavnosti študentskega dela  5,56 € bruto (4,70 € neto). Najbolje plačana dela so:

 • poučevanje, inštrukcije od 9,00 €/bruto dalje,
 • vaditelji/trenerji plavanja od 8,50 €/h bruto dalje,
 • računalništvo in programiranje od 8,00 €/h bruto dalje,
 • promocije/degustacije od 6,40 €/bruto dalje.

Najmanj plačana dela so po urni postavki 5,40 €/h bruto (zakonsko predpisana najnižja urna postavka – ZUJF-C), običajno gre za naslednja dela: delo v proizvodnji/skladišču, pakiranje, deklariranje, polnenje polic.

Od 10. februarja 2020 dalje lahko dijaki in študenti dostopajo do evidence študentskega dela EDI. Dostop je za dijake in študente možen z EMŠO in davčno številko na spletni strani https://e-di.si/

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center