V sklopu projekta RCDDL smo razvili e-svetovalca, ki omogoča avtomatizirano spletno svetovanje.  E-svetovalec, ki smo ga poimenovali »Svetko«, odgovarja na najbolj pogosta vprašanja dijakov in študentov, delodajalcev, zaposlenih in brezposelnih s področja študentskega dela, rednih delovnih razmerij in dostojnega dela. Baza znanja svetovalca se bo sproti dopolnjevala in ažurirala z dodajanjem novih vprašanj in odgovorov, glede na prepoznane potrebe ciljnih skupin.

Svetko je trenutno v fazi učenja, zato vseh vprašanj morda ne bo razumel. V tem primeru vam svetujemo, da poskusite drugače oblikovati vprašanje, pri čemer v vprašanje vključite informacijo ali gre za študentsko delo, na primer:

Kako izračunam, koliko pokojninske dobe imam, če delam prek študentskega servisa?Ali mi mora podjetje plačati potne stroške za študentsko delo?

V kolikor e-svetovalec vseeno ne pozna odgovora na vaše vprašanje, se lahko obrnete na katerega od naših svetovalcev, ki so vam v času uradnih ur (torka do četrtka, med 13:00 in 15:00) na voljo za svetovanje in informiranje preko telefona, e-pošte in anonimnega klepeta. Kontakte svetovalcev najdete na naši spletni strani. 

Spodaj lahko najdete seznam nekaterih vprašanj, na katera Svetko že zna odgovorit:

Za zaposlene in iskalce zaposlitve

Pogodba o zaposlitvi
Prijava v socialna zavarovanja
Redna odpoved o zaposlitvi
Izredna odpoved o zaposlitvi
Plača (osnovna, minimalna…)
Plačilna lista
Povračilo stroškov prevoza in prehrane
Dnevnice in kilometrina pri službenih poteh
Efektivni delovni čas
Letni dopust
Regres
Posebne kategorije delavcev (invalidi)
Posebne kategorije delavcev (nosečnice)
Posebne kategorije delavcev (starejši delavci)
Varnost in zdravje pri delu
Brezposelne osebe
Delo na podlagi pogodb civilnega prava za brezposelne osebe
O regijskem centru za dostojno delo (RCDDL)

Za delodajalce

Delovno razmerje
Delovna uspešnost
Dodatek na delovno dobo
Jubilejna nagrada – višina
Regres po kolektivni pogodbi
Pravica do letnega dopusta
Odredba drugega dela
Konkurenčna klavzula
Konkurenčna prepoved
Pogodba o zaposlitvi za določen čas
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi
Izredna odpoved – postopek
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob upokojitvi
Odpravnina ob upokojitvi
Suspenz pogodbe o zaposlitvi
Neizplačana plača
Pripravništvo
Poslovodne osebe
Delo po avtorski pogodbi
Popoldanski s.p.
Osebno dopolnilno delo

Za študente in dijake

Kdo lahko dela prek študentskega servisa?
Kaj potrebuješ za vpis v študentski servis?
Zakaj potrebuješ napotnico?
Urne postavke za študentsko delo
Zalaganje zaslužkov
Delovna doba in študentsko delo
Pokojninska doba in študentsko delo
Dohodnina in študentsko delo
Potni stroški in študentsko delo
Stroški prevoza na delo za študentsko delo
Malica in študentsko delo
Poškodba pri delu in študentsko delo
Mobing in študentsko delo
Zdravniški pregled in študentsko delo

E-svetovalec

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center