Višji zneski neobdavčene višine kilometrine prevoza na delo in z dela ter na službenem potovanju

  • Zadetkov: 250

Po spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, zvišuje z 0,18 EUR za kilometer prevožene poti na 0,21 EUR za kilometer prevožene poti. Prav tako se zvišuje povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju, ki se ne všteva v davčno osnovo, in sicer z 0,37 EUR za kilometer prevožene poti na 0,43 EUR za kilometer prevožene poti. Spremembi se začneta uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022. 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center