Možnost ukrepanja delodajalca ob ugotovljenih delavčevih kršitvah in neizpolnjevanju pričakovanj

  • Zadetkov: 996

Delodajalci se pogosto srečujejo z izzivom, kako ukrepati v primeru ugotovitve, da delavci kršijo njihove obveznosti iz delovnega razmerja ali pa da ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov. Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju, kjer vam bo odvetnik in predavatelj Miha Šercer predstavil vse možnosti, ki jih imajo delodajalci v teh primerih.

Program:

Na seminarju bodo predstavljene vse možnosti, ki jih imajo delodajalci ob ugotovljenih kršitvah in neizpolnjevanju pričakovanj, vključno z možnostjo:
• redne/izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitev,
• odpovedi iz razloga nesposobnosti,
• odpovedi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela,
• izvedbe reorganizacije poslovanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
• zaposlovanja za določen čas in opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava vključno z vsemi potrebnimi napotki glede:

o postavitve sistema pravil in navodil glede načina dela in doseganja rezultatov
o načina spremljanja dela in ugotavljanja kršitev
o zavarovanja dokazov
o presojanja teže kršitev/nesposobnosti

• ter še posebej glede:

o izvedbe postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi (opozorilo, vabilo na zagovor, zagovor, roki, ustrezna obrazložitev,...)
o ugotavljanja in sankcioniranja alkoholiziranosti, neupravičenih odsotnosti z dela, zlorab bolniške odsotnosti
o in zlorab v zvezi s povračilom stroškov za prevoz na delo
o možnosti vključitve detektiva in omejitev njegovega delovanja
o možnosti uveljavljanja odškodninske odgovornosti zoper delavca (povrnitev škode)

Termin: 14. maj 2019 od 9:00 do 13:00

Lokacija: Regijski center za dostojno delo Ljubljana, ZDS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Več informacij in prijave: https://www.zds.si/sl/dogodki/moznost-ukrepanja-delodajalca-ob-ugotovljenih-delavcevih-krsitvah-in-neizpolnjevanju-pricakovanj-4/