Plačni model v zasebnem sektorju in minimalna plača

  • Zadetkov: 1083

Kako zagotoviti enostaven prehod na nov plačni sistem v letu 2020?

»Januarja 2020 bo začela veljati sprememba Zakona o minimalni plači. Poleg višjega zneska minimalne plače se bo spremenila tudi njena definicija. Delodajalci bodo morali iz zneska minimalne plače izključiti vse dodatke, delovno in tudi poslovno uspešnost. Delodajalci zato opozarjajo na očitno povečanje stroška dela in se upravičeno sprašujejo, kako naprej.


Socialni partnerji imajo namen skleniti socialni sporazum, splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti in sprejeti nov plačni model. Je možno, da bodo ti dokumenti delodajalce rešili pred finančnimi težavami, ki jim grozijo iz naslova nove definicije minimalne plače?

Zaradi raznolikosti in različnih pričakovanj delodajalcev ni mogoče predpisati enotnega recepta. Poleg tega imajo delodajalci uveljavljene različne plačne modele, izvajajo različne konkurenčne dejavnosti, zaposlujejo delavce z različnimi osebnimi karakteristikami, imajo prepoznane različne deficitarne kadre, na trgu dela imajo različne ponudbe itd.
Ne glede na vse našteto je smiselno premisliti, kaj je vendarle možno v tem letu pri delodajalcu na področju plačnega modela spremeniti, dodati ali odvzeti, da bo prehod na novo minimalno plačo blažji.«

Z nami bo: mag. Slavi Pirš, Vodja oddelka za prejemke iz delovnih razmerij.
Termin: 27. maj 2019 od 9:00 do 10:30
Lokacija: Regijski center za dostojno delo Ljubljana, Dimičeva 9, Ljubljana
Več informacij in prijave: https://www.zds.si/sl/dogodki/placni-model-v-zasebnem-sektorju-in-minimalna-placa-2/