Mreženjski dogodek: Vrednotnice in osebno dopolnilno delo.

  • Zadetkov: 1454

VREDNOTNICE IN OSEBNO DOPOLNILNO DELO.
PREDSTAVITEV OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA, AKTUALNIH IZZIVOV IN IZKUŠENJ.

e-Študentski Servis skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Svetom gorenjskih sindikatov (SGS) organizira mreženjski dogodek v okviru projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)«. Dogodek na katerem bomo predstavili in pokomentirali osebno dopolnilno delo na podlagi vrednotnic bo potekal v ponedeljek, 14. 10. 2019, med 13:00 in 15:15 na Dimičevi 9 v Ljubljani.

Uvodoma bosta strokovnjakinji Ana Marija Pavlovič in Bogdana Rejc iz podjetja Data predstavili sistem opravljanja dela z vrednotnicami. Sledila bo diskusija s predstavnikoma Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in AJPES-a, pravnico in podjetniško svetovalko iz podjetja Data in dijakinjo Majo Kosi, ki je s pomočjo vrednotnic postala »podjetnica« s svojo spletno trgovino in več kot tisoč sledilci na socialnih omrežjih. Mreženjski dogodek se bo zaključil z mreženjem ob kavici in prigrizkih ter z diskusijo udeležencev dogodka z gosti.

S spreminjanjem trga dela se pojavljajo tudi nove oblike dela, ki jih narekuje staranje prebivalstva ter ekonomske razmere. Zakaj se je sploh pojavila potreba po prenovi sistema osebnega dopolnilnega dela in kako se razlikuje od prejšnjega sistema? Kdo spremlja učinke in kakšni so? Kdo skrbi za nadzor, kako se izvaja? Kako bi izboljšali, poenostavili sistem? To je le nekaj vprašanj, na katera bomo skušali podati odgovore na prihajajočem dogodku.

PREDVIDEN PROGRAM DOGODKA:
12:50 – 13:00: Prihod udeležencev

13:00 – 13:15: Uvodni pozdrav s strani organizatorja in predstavitev projekta RCDDL:

Maruša Goršak, e-Študentski Servis

13:15 – 13:45: Uvod v razpravo: »Predstavitev področja«:

Ana Marija Pavlovič, pravnica in Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka, Data d.o.o.

13:45 – 14:45: Okrogla miza o izzivih in priložnostih na področju opravljanja osebnega dopolnilnega dela:

Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Tanja Žnidarko in Sandi Škufca, Sektor za registre in evidence podatkov, AJPES
Ana Marija Pavlovič, pravnica, Data
Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka, Data
Maja Kosi, dijakinja, ki svojo dejavnost opravlja prek vrednotnic
• moderira: Urška Valjavec, novinarka

14:45 – 15:15: Komentarji in vprašanja občinstva, priložnost za mreženje ob pogostitvi

Prijave:
Zaradi omejitve števila udeležencev je obvezna prijava na povezavi: -->prijava<--

Mreženjski dogodek bo izveden v okviru projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)«.

nalozbo-financirata