Sprememba pri izplačilu regresa

  • Zadetkov: 160

V petek, 3.5.209 sta bili v Uradnem listu RS, št. 28 objavljeni spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F). Na podlagi sprememb navedenih zakonov, se bo regres za letni dopust do višine 100% povprečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša 1714,49 evrov) izplačal bruto za neto (torej brez plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost), kar pomeni ugodnejše izplačilo za zaposlene.


Spremenjena je zgolj osnova za obdavčitev in plačilo prispevkov od regresa (obdavčen in »oprispevkan« bo regres višji od povprečne plače v RS), minimalna višina regresa ostaja nespremenjena. Tako je vsak zaposlen v RS, še naprej upravičen do regresa najmanj v višini minimalne plače v RS, ki znaša 889,63 evrov. Dejanska višina regresa je odvisna od odločitve delodajalca in določb kolektivnih pogodb, ki ga zavezujejo. Seveda lahko delodajalec izplača regres, višji od povprečne plače v RS, le da mora v tem primeru delavcu obračunati dohodnino in prispevke za socialno varnost.

Tisti, ki so regres za letošnje leto že prejeli (pred sprejetjem zgoraj navedenih sprememb ZDoh-2U in ZPIZ-2F), bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) po uradni dolžnosti in najkasneje do 30. junija 2019, izdala posebno odločbo o vračilu dajatev, upoštevaje spremembe glede obračuna dohodnine in prispevkov od regresa. Izplačilo na podlagi te odločbe pa bo, v skladu z ZDoh-2U, moralo biti izvedeno na transakcijski račun posameznega zavezanca, najpozneje v 30 dneh od izdaje odločbe.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center