Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2019/2020

  • Zadetkov: 217

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 10. 6. 2019 na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2019/2020 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2019/2020.

Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/objavljena-sta-javni-razpis-in-javni-poziv-za-zoisove-stipendije-za-leto-20192020/


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center