Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan staršem pripada en dan izrednega dopusta

  • Zadetkov: 33

V Uradnem listu RS, št. 81/19, je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo. Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je potrebno izredni dopust izrabiti ob nastanku te okoliščine, ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan (ne prej in ne kasneje). Določba je veljavna od 11.1.2020 dalje.


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center