EDI - nacionalna evidenca študentskega dela

  • Zadetkov: 31

Izkušnje, ki jih dijaki in študenti pridobijo med šolanjem so pomembne in mladim še posebej prav pridejo takrat, ko začnejo iskati prvo zaposlitev.

Od leta 2005 so lahko mladi, ki so študentsko delo opravljali preko e-Študentskega Servisa, pridobljene delovne izkušnje in kompetence beležili z digitalnim portfoliom "Moje izkušnje", od 10. februarja 2020 dalje pa lahko vsi dijaki in študenti dostopajo do nacionalne evidence študentskega dela EDI.

Dostop je za dijake in študente možen z EMŠO in davčno številko na spletni strani https://e-di.si/.


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center