Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19

  • Zadetkov: 258

V veljavo je stopil Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) objavljen v Uradnem listu RS (PKP4). Zakon podaljšuje ukrep delnega nadomestila plač za mesec julij z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Delodajalci že lahko oddajo ustrezno vlogo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (portal za delodajalce). Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center