Povišano število ur za delo upokojencev in višja urna postavka

  • Zadetkov: 199

Državni zbor RS je na seji dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1), ki predvideva višje število ur za delo upokojencev. V kolikor bo ukrep sprejet, bo veljal do 31. decembra 2022. Upokojenec bo po novem lahko opravljal začasno ali občasno delo v obsegu 90 ur na koledarski mesec, ob določenih omejitvah pa tudi več. Ob tem je bila sprejeta tudi odredba, ki določa, da v obdobju od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,77 EUR. Višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2022 ne sme presegati 8.639,07 EUR. Odredba začne veljati 1. marca 2022.
Preverite več: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/moznost-vec-ur-obcasnega-dela-za-upokojence/
in https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0316/odredba-o-visini-urne-postavke-in-visini-dohodka-za-opravljeno-zacasno-ali-obcasno-delo-upokojencev 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center