Bolniška odsotnost v breme delodajalca skrajšana

  • Zadetkov: 64

Državni zbor je na seji 26. januarja 2022 sprejel Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 delovnih dni na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ na 80 dni v koledarskem letu. Oba zakona začneta veljati s 1. marcem 2022.
ZZZS je objavil tudi dodatna pojasnila in konkretne primere v zvezi s tem, ki jih najdete tukaj: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/pojasnila-zzzs-skrajsanje-obdobja-nadomestila-breme-delodajalca/ 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center