Več pravic in varnosti delavcev v platformnem gospodarstvu

  • Zadetkov: 162

Evropska komisija je decembra 2021 predlagala sklop ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu: Več informacij: https://slovenia.representation.ec.europa.eu/.../vecje...
Nova pravila bodo zagotovila osebam, ki delajo prek digitalnih platform dela, uživanje pravic iz dela in socialne ugodnosti, do katerih so upravičene. Deležne bodo tudi dodatne zaščite, povezane z algoritmičnim upravljanjem (tj. avtomatiziranimi sistemi, ki podpirajo ali nadomeščajo vodstvene funkcije pri delu).
16. septembra 2021 je bila sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta o poštenih delovnih pogojih, pravicah in socialni zaščiti za platformne delavce – nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem: https://www.europarl.europa.eu/.../TA-9-2021-0385_SL.html
Tudi v Sloveniji so bili narejeni prvi koraki k večji varnosti delavcev na področju platformskega dela. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je novembra 2021 sprejela Resolucijo za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu: https://www.zsss.si/.../Resolucija-ZSSS-za-pos%CC%8Ctene...


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center