Skrajšan postopek zaposlovanja tujcev za določena podjetja

  • Zadetkov: 1179

V Uradnem listu RS, št. 31/2018 z dne 4.5.2018, je bil objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B).

V skladu z usmeritvijo Vlade Republike Slovenije, da se v Sloveniji zagotovi privlačno in predvidljivo poslovno okolje za nemoteno delovanje tako domačih kot tujih gospodarskih družb, in zaradi zmanjševanja togosti delovnopravne zakonodaje se je sočasno s sprejemanjem Zakona o spodbujanju investicij predlagala tudi dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delo tujcev, in sicer se s predlagano rešitvijo podjetjem, vpisanim v enega od registrov (register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij), omogoča zaposlovanje tujcev, državljanov tretjih držav, po hitrejšem oziroma skrajšanem postopku. Več na: https://www.zds.si/si/zds/novice/240721/detail.html


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center