Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Delavnice, okrogle mize, konference in dogodki.

MREŽENJSKI DOGODKI PROJEKTA RCDDL:

Vabljeni na mreženjske dogodke v mescu oktobru in novembru, ki so v prvi vrsti namenjeni strokovni javnosti.:

Zaposlovanja delavcev iz držav članic EU/EGP | Trendi dostojnega dela | Aktualni izzivi na trgu (dostojnega) dela

Novice

Kako Uber, UpWork in influencerji spreminjajo trg dela?

E-Študentski Servis skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Svetom gorenjskih sindikatov (SGS) organizira mreženjski dogodek v okviru projekta Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL). Dogodek z aktualno vsebino novih oblik dela prek spletnih platform bo potekal v četrtek, 8. 11. 2018 med 13:00 in 15:15 na Dimičevi 9 v Ljubljani.

Uvodoma bo dr. Valentina Franca predstavila delovnopravni okvir dela prek spletnih platform. Sledila bo diskusija s predstavniki Ministrstva za delo, spletne prevajalske platforme TAIA ter s poznavalko družbenih omrežij in instagramerko. Mreženjski dogodek se bo zaključil z mreženjem ob kavici in prigrizkih ter z diskusijo udeležencev dogodka z vabljenimi gosti. Na dogodku bodo dobre prakse zaposlovanja predstavili tudi predstavniki podjetja Cosylab, od koder prihaja naša promotorka dostojnega dela Manca Müller.


Mreženjski dogodek Sveta gorenjskih sindikatov: Trendi dostojnega dela

Svet gorenjskih sindikatov v okviru projekta RCDDL organizira strokovni mreženjski dogodek »Trendi dostojnega dela«, ki bo v četrtek 25. oktobra 2018 ob 13. uri, na Svetu gorenjskih sindikatov, Slovenski trg 3, Kranj. Rdeča nit dogodka bodo aktualne razmere na slovenskem trgu dela.


Možnost zaposlovanja delavcev iz držav članic EU/EGP in Švice

fotka3 roke skupajVabljeni na prvi mreženjski dogodek, ki ga 08. novembra 2018 ob 9h, v sklopu projekta RCDDL, organizira Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (EURES pisarna za delodajalce). Na dogodku bodo predstavljene možnosti zaposlovanja v EU/EGP in Švici ter spremljajoči postopki (priznavanje izobrazbe, prijava delovnega mesta v tujini itd.). V nadaljevanju bo predstavljena tudi praksa zaposlovanja tujih delavcev v podjetju Poslovni sistem Mercator d.d. ter kako lahko celovit pristop ustvari priložnost za dolgo in uspešno sodelovanje med delavcem tujcem in delodajalcem. Vabljeni k udeležbi, kotizacije ni.

Več informacij in prijave: https://www.zds.si/si/izobrazevanje/241549/detail.html


 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek