Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Zahvaljujemo se vsem strokovnjakom in udeležencem, ki ste z aktivnim sodelovanjem dopolnili program dogodka:

"KRAJŠI DELOVNI ČAS – UTOPIJA ALI PRIHODNJA REALNOST?"

E-Študentski Servis je skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije v okviru projekta Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL), 17. maja 2022 organiziral mreženjski dogodek na temo uvajanja krajšega delovnega časa. 

Odlična zasedba strokovnjakov, ki so predstavili različne vidike uvajanja krajšega delovnika, nabito polna dvorana in prisotnost novinarjev različnih medijskih hiš so dokaz, da je uvajanje krajšega delovnika še kako aktualna tematika....


Več o dogodku

logotipi RCDL

Novice

MITI in RESNICE o študentskem delu

Zadnji informativno promocijski material, ki smo ga oblikovali v sklopu projekta Regijski center za dostojno delo, smo namenili ozaveščanju javnosti o pomembnih spremembah na področju študentskega dela. Pogosto namreč slišimo mnenja, ki se začnejo z »Ko sem bil jaz študent …«. A dejstvo je, da se je študentsko delo v zadnjih letih zakonsko zelo uredilo.

Mladim, ki delajo preko študentskega servisa, teče pokojninska doba, nabirajo si pomembne izkušnje, ki pogosto vodijo do redne zaposlitve, storitev pa je za njih popolnoma brezplačna. Na drugi strani študentski servisi za mlade, delodajalce in državo opravijo kar 20,5 milijonov mikroopravil letno. Študentsko delo tako NI prekarno delo, temveč gre za najbolj prilagodljivo občasno in začasno obliko dela, vezano na obdobje šolanja, kjer so plačani vsi prispevki, dijaki in študentje pa imajo zagotovljene socialne in zdravstvene pravice.

Mi smo nad končnimi izdelki navdušeni (spodaj si lahko ogledate nekaj končnih izdelkov), zato se najlepše zahvaljujemo vsem sodelujočim: zaposlenim e-Študentskega Servisa, studiu Design Katja Gaspari Leben, fotografu Črtu Piksi in modelu Blažki Hojak Šalamun (študentka prava). 


Čas je za počitniško delo – danes izbirajo mladi

pocitnisko 24.6Bliža se poletje in čas počitniškega dela. Dijaki in študentje lahko samo na e-Študentskem Servisu izbirate med kar 5.600 različnimi deli.

Delaš lahko že od 15. leta dalje (in zaključeni osnovnošolski obveznosti), zato izkoristi priložnost in poišči pr(a)vo delo zase.

 

 

 

Več informacij: https://www.studentski-servis.com/studenti/novice/kdaj-mladi-lahko-zacnejo-s-pocitniskim-delom/ 


Štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2022/2023

stipendijeŠtipendije za 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗸𝗹𝗶𝗰𝗲 so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, 𝘇𝗮 𝗸𝗮𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗴𝘂 𝗱𝗲𝗹𝗮 𝗻𝗶 𝗱𝗼𝘃𝗼𝗹𝗷 𝗸𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗴𝗹𝗲𝗱𝗲 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗼𝗱𝗮𝗷𝗮𝗹𝗰𝗲𝘃.

Vlogo lahko oddate od 13. junija 2022 do 23. septembra 2022, če se vpisujete v prvi letnik dotičnih programov in izpolnjujete druge razpisne pogoje.

 

 

Povezava do vloge in več informacij: https://www.srips-rs.si/.../javni-razpis-za-dodelitev... 


Webinar »Delovna doba pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja v zasebnem sektorju«

»Delovna doba«, na kateri temeljijo številne pravice iz delovnega razmerja je pojem, ki v temeljnem zakonu, ki ureja delovno razmerje, ni definiran. Kolektivne pogodbe dejavnosti delovno dobo delno sicer urejajo, vendar različno in nobena celovito. In kako naj ravnajo delodajalci, ki jih kolektivne pogodbe dejavnosti ne zavezujejo ali pa za njihovo dejavnost sploh niso sklenjene? Webinar bo potekal 21. junija od 13:00 do 14:30.
Več informacij in prijave: https://www.zds.si/sl/dogodki/delovna-doba-pri-uveljavljanju-pravic-iz-delovnega-razmerja-v-zasebnem-sektorju-2/ 


Brezplačni seminar v živo »Napotovanje delavcev na delo v tujino«

V okviru projekta Regijski center za dostojno delo bo 21. junija 2022 od 9:00 do 10:30 na Fakulteti za management Univerze na Primorskem potekal seminar, kjer boste delodajalci prejeli praktična priporočila glede postopka napotovanja, to je od sprejema odločitve za napotitev delavca v tujino, preko opravljanja dela v tujini in vse do vrnitve nazaj domov v Slovenijo.
Več informacij in prijave: https://www.zds.si/sl/dogodki/napotovanje-delavcev-na-delo-v-tujino/ 


Zaključni konferenci kariernih središč za mlade

Pet let so karierni svetovalci kariernih središč za mlade Karierni plac (zahodna kohezijska regija) in VšečKAM in GREM (vzhodna kohezijska regija) z aktivnostmi za mlade stare od 6 do 19 let, strokovne sodelavce in starše bogatili področje vseživljenjske karierne orientacije v Sloveniji. Veliko zanimanje za njihove storitve je dokaz, kako v tem spremenljivem svetu vsi potrebujemo dodaten nasvet usposobljenega kariernega svetovalca, ko se odločamo o nadaljnji izobraževalni in poklicni poti. Projekt se s septembrom začasno zaključuje, kaj konkretno so v tem obdobju dosegli, pa lahko izveste z udeležbo na dveh zaključnih konferencah:


Informacije glede zaposlovanja ukrajinskih državljanov

Na Zavodu RS za zaposlovanje so pripravili ključne informacije za osebe iz Ukrajine, ki jim je v Sloveniji priznana začasna zaščita ob prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje. Za delodajalce, ki želite zaposliti razseljene osebe iz Ukrajine.
Več informacij: https://www.ess.gov.si/informacije_ukrajinski_drzavljani 


Podaljšanje delovnega preizkusa do julija 2023 - ZRSZ

Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, v skladu s programom preizkusa, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem povrne upravičene stroške delovnega preizkusa.
Več informacij in vloga: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/javno-povabilo-delovni-preizkus-podaljsano-do-konca-julija-2023 


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega drugega videa z vsebino dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek