Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Vpišite e-poštni naslov, povezan s tem uporabniškim računom. Vaše uporabniško ime bo poslano na elektronski naslov.

Novice

V veljavi je PKP9

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) med drugim prinaša:
• podaljšanje ukrepa povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas in sicer do 30.9.2021;
• sofinanciranje regresa za določene dejavnosti (gostinstvo, turizem, šport in kultura);
• povračilo stroškov organizatorjem dogodkov;
• podaljšanje veljavnosti osebnih izkaznic;
• bone za vse s stalnim prebivališčem v RS, ki jih bo tokrat mogoče uporabiti za nastanitveno dejavnost, poleg tega pa še za vrsto drugih (gostinske, športne in kulturne dejavnosti, pa za obisk sejmov in srečanj, kinematografov, botaničnih in živalskih vrtov, za nakup knjig ali najem športne opreme).

Več na povezavi -->rtvslo.si<--


Počitniško delo za dijake in študente

Čas počitnic je obdobje, ko se večina dijakov in študentov odloči za delo. Se sprašuješ zakaj počitniško delo? Zato, ker ti prinaša nove izkušnje, sveža poznanstva, večjo samostojnost in predvsem lastni zaslužek.

imam-izkusnje

In kje najdeš najbolj sveža prosta dela? Klikni na https://www.studentski-servis.com/


Perfekcionizem na delovnem mestu

Vas zanima kaj je perfekcionizem? Kako nastane in kako vpliva na odnose in timsko delo? Kako vpliva na učinkovitost pri delu in kako vpliva na samo vodenje?

V sklopu Kompetentne Slovenije bo v mesecu avgustu organizirana delavnica, na kateri bo mag. Ana Šušteršič spregovorila o perfekcionizmu na delovnem mestu. Namen delavnice bo spregovoriti o tem kako razumeti perfekcionizem v delovnem okolju in kako prepoznati perfekcionizem in ljudi, ki imajo to osebnostno potezo.

Delavnica bo potekala 18. avgusta, od 10. do 14. ure.

Več o prijavi na povezavi: https://www.srips-rs.si 


CEIPI poletna šola v Strasbourgu

Center za mednarodne študije intelektualne lastnine v mesecu juniju in juliju organizira poletno šolo z naslovom Intelektualna lastnina v Evropi. Potekala bo od 28. junija do 9. julija 2021, preko spleta.

Več informacij na: https://kc.uni-lj.si


Izgorelost v času epidemije

Združenje delodajalcev Slovenije v okviru projekta Regijsko stičišče za dostojno delo Celje, organizira brezplačno delavnico na temo izgorelosti v času epidemije. Namen delavnice je spregovoriti o problemu izgorelosti z vidika epidemije, ki je v naša življenja prinesla ogromne stiske in mnoge potisnila na rob.

Vabljeni vsi tisti, ki pri sebi ali pri sodelavcih opažate, da ste na robu izčrpanosti in bi si želeli pomagati in vsi tisti, ki si o tem želite izvedeti kaj več, kako izčrpavamo naše telo in energijo ter kako to preprečiti. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo ozavestiti problem prekomernega dela in želijo poskrbeti zase.

Delavnica bo potekala 7.julija, od 9.00 do 11.00, preko aplikacije Zoom.

Več o delavnici na spodnji povezavi: https://www.zds.si/sl/dogodki/izgorelost-v-casu-epidemije/


Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s Športno unijo Slovenije v podporo evropski kampanji Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta (https://healthy-workplaces.eu/sl), organizira brezplačno spletno delavnico z naslovom: "Omilimo posledice dolgotrajnega sedenja na delovnem mestu z aktivnimi odmori". Delavnica bo potekala 10. junija 2021, med 9. in 11. uro.

Več informacij na: https://zdops.si/2021/05/20/spletna-delavnica-omilimo-posledice-dolgotrajnega-sedenja-na-delovnem-mestu-z-aktivnimi-odmori/ 


Slovenski kadrovski kongres 2021

Jeseni 2021 se bo odvijal slovenski kadrovski kongres, odlikovan s strani vrhunskih HR strokovnjakov, novih HR zgodb in dobrih praks, svežih HR receptov in aktualnih okroglih miz. Kongres je v celoti namenjen HR strokovnjakom, kadrovskim managerjem, odgovornim za izobraževanje in razvoj zaposlenih ter drugim kadrovskim strokovnjakom v organizacijah javnega in zasebnega sektorja.

9. in 10. september, Avditorij Portorož

Več o kongresu na: https://skkongres.si/


Kdo sem in moja poklicna pot

Si želite bolj podrobno spoznati sebe, svoje osebnostne lastnosti in vaš karierni razvoj?
Potem se 24. maja, ob 9. uri pridružite brezplačni delavnici z naslovom: "Spoznajmo se: Kdo sem in moja poklicna pot", ki bo izvedena v okviru Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana. Na delavnici boste skozi različne svetovalne pripomočke ugotavljali, kako vaše lastnosti, vrednote in veščine vplivajo na izbor delovnega okolja.

Več o delavnici na: https://www.cene-stupar.si/sl/delavnice/karierne-delavnice/spoznajmo-se


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega drugega videa z vsebino dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek