Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Gregor RajšpDirektor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Manca Müller Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Novica o dogodku: »POMANJKANJE KADROV IN DEFICITARNI POKLICI«. (20.10.2021 med 9:00 in 11:00 na Zoom)

e-Študentski Servis je skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Svetom gorenjskih sindikatov (SGS) organiziral mreženjski dogodek v okviru projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)«. Dogodek z naslovom »Pomanjkanje kadrov in deficitarni poklici« je potekal v sredo, 20. 10. 2021, med 9:00 in 11:00 na spletni platformi Zoom.Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (MDDSZEM). Dogodek je moderirala novinarka gospa Urška Valjavec. Več -->klik<--


Vabilo na mreženjski dogodek: »Pomanjkanje kadrov in deficitarni poklici«.

e-Študentski Servis skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Svetom gorenjskih sindikatov (SGS) organizira mreženjski dogodek v okviru projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)«. Dogodek z naslovom »Pomanjkanje kadrov in deficitarni poklici« bo potekal v sredo, 20. 10. 2021, med 9:00 in 11:00 na spletni platformi Zoom.


Optiusov Karierni Meetup

Si želite spoznati bodočega delodajalca? Potem ne zamudite enkratne priložnosti za vzpostavitev osebnega kontakta z dobrimi delodajalci in se udeležite prvega Optius Kariernega Meetup-a, ki bo potekal 6. oktobra 2021, med 9. in 14. uro.

Prijave so možne do vključno 5. 10. 2021

Več na povezavi: www.studentski-servis.com


Kultura medgeneracijskega sodelovanja

V okviru projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov je v mesecu septembru potekala spletna konferenca z naslovom: "Poženimo kreativnost". Skupaj z odličnimi domačimi in tujimi gosti so si preko primerov dobrih praks izmenjali različna stališča, ki bi lahko izboljšala kreativnost, še posebno z medgeneracijskem sodelovanjem.

Več o spletni konferenci na https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/pomembna-je-kultura-medgeneracijskega-sodelovanja


Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za podjetja

V sklopu Združenja delodajalcev Slovenije bo v mesecu oktobru organizirano brezplačno usposabljanje na temo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja za podjetja. Z vami bodo razpravljali o izzivih usklajevanja na ravni podjetij in iskali morebitne rešitve ter priporočila. Razpravljali boste o koristih in potencialih kot omejitvah koncepta usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja tako za podjetja kot tudi za zaposlene.

Več na povezavi https://www.zds.si/sl/dogodki/usklajevanje-poklicnega-in-zasebnega-zivljenja-za-podjetja/


Pomembne novosti za družine

S 1. septembrom 2021 se ponovno uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom kot tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali bo v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Obveznost plačila vrtca je opredeljena v Zakonu o vrtcih.

Po Zakonu o delovnih razmerjih od leta 2019, obema staršema pripada pravica do plačane obveznosti z dela pri spremstvu učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan.

Več informacij na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-08-24-spremstvo-prvosolca-na-prvi-solski-dan-in-pomembne-novosti-za-druzine/


Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice 2021/2022

Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022. Štipendije bodo namenjene dijakom, ki se bodo izobraževali za deficitarne poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje, saj je povpraševanje delodajalcev večje kot je izobraženega kadra. Vloge bodo sprejemali do 24.9.2021.

Več o letošnjem naboru deficitarnih poklicev in pogojih za pridobitev štipendije si preberite tukaj: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr


Povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas

V skladu z ukrepi PKP9 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, posodobilo pojasnilo glede povračila nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas velja od 1. julija 2021 do 30. septembra 2021, z možnostjo podaljšanja s sklepom vlade, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021.

Več na povezavi: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/posodobljena-pojasnila-glede-povracila-nadomestila-place-za-skrajsani-delovni-cas/


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega drugega videa z vsebino dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek