Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)

Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Regijski center za dostojno delo Ljubljana bo namenjen informiranju, svetovanju in povezovanju za vse ključne akterje na trgu dela, promociji koncepta dostojnega dela, izvedbi analiz in raziskav značilnosti in trendov na trgu dela na področju zahodne kohezijske regije, organizaciji in evalvaciji projektnih aktivnosti.
Uporabniki bodo imeli neposreden dostop do svetovalcev oz. zaposlenih na projektu. RCDDL bo na voljo za osebni obisk in osebna svetovanja.

 FB Delovnik: torek, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00.  Twitter logo

Telefonski kontakti:

Telefonska številka za svetovanje dijakom in študentom je: 01 72 98 386.

Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in delavcem je: 04 23 19 800.

Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je: 01 56 852 81.

Kontaktni e-naslovi:
svetovanje dijakom in študentom: [email protected]
svetovanje brezposelnim in delavcem: [email protected]
svetovanje delodajalcem: [email protected]

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija."

Logo EKP socialni sklad SLO web   logo mddsz web

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL) vabi na mreženjski dogodek:

"KRAJŠI DELOVNI ČAS – UTOPIJA ALI PRIHODNJA REALNOST?"

  • Več kot 100 let je že minilo od uvedbe 8-urnega delovnika. Je sedaj prišel čas za spremembe področju delovnega časa?
    Pridružite se nam v torek, 17. maja 2022 (9:00 – 12:30), v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana MONS. V okviru plenarnih prispevkov in okrogle mize bomo predstavili izzive in prednosti vpeljevanja krajšega delovnega časa tako z zakonodajnega, pokojninskega, psihološkega, ekonomskega, delodajalskega in sindikalnega vidika.

  • Prijava na dogodek (dodatna prosta mesta)| Več o dogodku

logotipi RCDL

Promotorji dostojnega delaS ponosom predstavljamo prve promotorje

Gregor Rajšp--Direktor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Gregor RajšpDirektor za kadrovske zadeve, Pivovarna Laško Union d.o.o.

Andrej Učakar--Predsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Andrej UčakarPredsednik Sveta delavcev, Iskratel d.o.o.

Manca Müller-- Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Manca Müller Sodelavka za organizacijsko kulturo (Culture officer), Cosylab d.d.

Projektna sodelavka--Slavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavkaSlavi Pirš-ZDS

Projektna sodelavka--Barbara Filipov-SGS

Projektna sodelavkaBarbara Filipov-SGS

Projektna sodelavka--Maruša Goršak-ŠS

Projektna sodelavkaMaruša Goršak-ŠS

Novice

Tedni vseživljenjskega učenja 2022

Z majem se začenjajo tradicionalni Tedni vseživljenjskega učenja. Obiščite spletno stran https://tvu.acs.si/  in poiščite dogodek zase.


Kaj prinaša Zakon za urejanje položaja študentov?

5. maja bo v veljavo stopil v veljavo Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki prinaša številne novosti in ugodnosti za študente. Med drugim:

• študentje višješolskih programov ohranijo status študenta do konca leta v katerem diplomirajo,
• se ukinjajo vpisni stroški,
• se odpravlja starostna omejitev pri pridobitvi pravice do štipendije, zvišale so bodo državne štipendije,
• bo delodajalec ob zaposlitvi študenta za čas opravljanja študentskega dela lahko obračunal preteklo delovno dobo,
• se študentsko delo ne šteje več v socialne transferje,
• se zvišuje subvencija za prehrano in se podaljšuje čas koriščenja prehrane tudi med poletjem
• in še kaj ...

Preberite več na: https://ssum.um.si/.../sprejet-je-zakon-za-urejanje.../


Ne zamudite webinarja o upokojevanju

18. maja med 9:00 in 10:30 Združenje delodajalcev Slovenije v okviru projekta RCDDL organizira brezplačen webinar "O upokojevanju in dvojnem statusu v teoriji in na praktičnih primerih". Zaradi zapletenosti našega pokojninskega sistema in pogostih sprememb pokojninskega zakonodaje se pri njeni uporabi v praksi pojavlja veliko vprašanj, na katera bo odgovarjala Sara Bagari s Pravne fakultete UL.
Prijave na: https://www.zds.si/sl/dogodki/o-upokojevanju-in-dvojnem-statusu-v-teoriji-in-na-prakticnih-primerih/


Podeljeni nacionalni priznanji na področju varnosti in zdravja pri delu

V aprilu je potekala podelitev nacionalnih priznanj Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022.
Visoka priznanja za uvedbo inovativnih in učinkovitih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, sta prejeli Zavarovalnica Triglav, d. d. in Center za pomoč na domu Maribor.


Okrogla miza PREKARNOST 2022

V kolikor ste zamudili dogodek v organizaciji Ekonomske fakultete UL in Inštituta za študije prekariata, si lahko na spodnji spletni strani ogledate posnetek treh okroglih miz kjer so svoje stališče predstavljali predstavniki sindikatov, gospodarstvenikov in politikov, med gosti pa so bili tudi akademiki - raziskovalci, ki so predstavili rezultate raziskav na temo prekarnega dela.
Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=2my8gN-r7vQ 


Poročilo raziskave DELO NA DOMU IN PLATFORMSKO DELO

Na naši spletni strani pod zavihkom Knjižnica/Delodajalci lahko najdete poročilo raziskave o delu na domu in platformskem delu, ki sta ga v okviru raziskovalnih in projektnih aktivnosti ZDS - projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)« in »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)« pripravili dr. Valentina Franca in dr. Polona Domadenik z Univerze v Ljubljani. Preberite poročilo raziskave (--> klik<--


Več pravic in varnosti delavcev v platformnem gospodarstvu

Evropska komisija je decembra 2021 predlagala sklop ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu: Več informacij: https://slovenia.representation.ec.europa.eu/.../vecje...
Nova pravila bodo zagotovila osebam, ki delajo prek digitalnih platform dela, uživanje pravic iz dela in socialne ugodnosti, do katerih so upravičene. Deležne bodo tudi dodatne zaščite, povezane z algoritmičnim upravljanjem (tj. avtomatiziranimi sistemi, ki podpirajo ali nadomeščajo vodstvene funkcije pri delu).
16. septembra 2021 je bila sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta o poštenih delovnih pogojih, pravicah in socialni zaščiti za platformne delavce – nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem: https://www.europarl.europa.eu/.../TA-9-2021-0385_SL.html
Tudi v Sloveniji so bili narejeni prvi koraki k večji varnosti delavcev na področju platformskega dela. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je novembra 2021 sprejela Resolucijo za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu: https://www.zsss.si/.../Resolucija-ZSSS-za-pos%CC%8Ctene...


Posnetek seminarja za delodajalce »Kako pritegniti in zadržati delavce iz tujine?«

Mnoga podjetja se srečujejo s izzivom pridobivanja novih sodelavcev, zato kader iščejo tudi čez mejo. Pri tem pogosto naletijo na številne izzive. Kako sploh opozoriti nase – kakšen pomen ima blagovna znamka delodajalca, kako uspešno vključiti nove sodelavce iz tujine in katere informacije potrebujejo morebitni novi sodelavci? Oglejte si posnetek seminarja (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vabljeni-na-spletni-seminar-za-delodajalce-kako-pritegniti-iin-zadrzati-delavce-iz-tujine) v organizaciji ZRSZ in postanite zanimivi za delavce iz držav EU, EGP in Švice. 


Kaj pa je za vas dostojno delo?

Vabljeni k ogledu našega drugega videa z vsebino dostojnega dela:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Logo EKP socialni sklad SLO    logo mddsz center 

Pogosta vprašanja Od osnov in naprej

Kateri so prejemki iz delovnega razmerja.

Prejemke iz delovnega razmerja delimo v naslednje skupine: 

  1. plača,
  2. nadomestilo plače,
  3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
  4. drugi osebni prejemki.
Kaj sestavlja plačo.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače je lahko tudi plačilo iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako določeno v kolektivni pogodbi.

Kako se izplačuje dodatek za delovno dobo.

Višina dodatka za delovno dobo je odvisna od števila let delovne dobe in višine odstotka osnovne plače delavca. Kolektivne pogodbe dejavnosti določajo, da se upošteva ali skupna delovna doba ali pa samo delovna doba pri delodajalcu, ki je izplačevalec dodatka za delovno dobo.

Kako delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost.

Delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost na način, ki ga določi sam, v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat pa se o izplačilu tega dela plače dogovori s sindikatom. Od 1.1.2017 dalje se pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz 12. alineje 1. točke 44. člena Zakona o dohodnini ta del plače lahko izplača, ne da bi se obračunala dohodnina.

Kaj mora upoštevati delodajalec, ko izplačuje del plače za delovno uspešnost.

Del plače za delovno uspešnost se izplačuje na osnovi kriterijev in meril, ki so v aktih delodajalca ali v kolektivni pogodbi delodajalca določeni za vsako delovno mesto.

Ali delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu.

Delodajalec lahko izplača dodatek za stalnost pri delodajalcu, vendar ta dodatek za stalnost ne nadomestil dodatka za delovno dobo.

Več informacij pozna naš robotek